Nyheder fra Facebook

1 0 0

Vi accepterer og respektere følgende lovgivning af 13. marts 2021. Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19-test på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 jf. § 9. Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. § 15. § 14, stk. 1, gælder ikke for følgende: 1) Børn under 15 år. 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foreta‐ get en covid-19-test. 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funk‐ tionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. 4) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, jf. stk. 2.

7. Apr 2021

Læs mere

18 2 1

Please hjælp os nu😩🙏🏻 vi må ikke behandle jer uden coronapas. Hav gerne forståelse for, at vi er en butik der har været lukket i knapt 4 måneder uden omsætning. Så please - lad være med at spærre tider og så ikke møde op uden coronapas eller bare blive væk, når andre kunne have haft glæde af tiden. ❤️❤️❤️

6. Apr 2021

Læs mere

4 0 0

Kære kunder - husk et gyldig Coronapas og identitetskort når du kommer i klinikken. Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende: Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.1 Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.2 Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort Der må alene tillades adgang til kunder, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: Børn under 15 år Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test. Til undtagelse for coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form at sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelse efter pkt. 2-3 kan ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.

5. Apr 2021

Læs mere

4 1 6

Åbningstilbud💙 Køb 3 stk. ZO stimulation peels (ansigtsbehandlinger) og få et Daily skincare program med, til en værdi af 1.599 kr. (begrænset antal) Med en kombination af professionelle behandlinger og en gode hjemmeprodukter, skaber vi fantastiske resultater💙💙 Daily skincare program består af følgende hjemmeprodukter: EXFOLIATING CLEANSER EXFOLIATING POOLISH RENEWAL PADS DAILY POWER DEFENSE Vi glæder os til at forkæle dig igen❤️

4. Apr 2021

Læs mere
Top